Projecten

voetbal accommodatie skw - Gent

Het project omvat het ontwerpen van een voetbalaccommodatie, in samenwerking met ARPA architecten die instaan voor het ontwerp de gebouwen.
Uitwerken connectie met reeds bestaande fiets - en wandelstructuren ifv de doorwaadbaarheid van het natuurontwikkelingsgebied. Waterbuffering door uitbreiding van de bestaande blauwstructuren en aanbrengen van nieuwe sloten en wadi. Versterken van de groenstructuur en creëren van niet-bindende spel -en ondekkingszone’s.

Photocredits: ©Otium

voetbal accomodatie fiets- en wandelstructuren wadi gent sloten en wadi sportaccommodatie gent

social links