Projecten

verkaveling - Ronse

De ambitie is een duurzame, leefbare, groene en inspirerende verkaveling te creëren . Een tuinwijk van de toekomst inzake mobiliteit, kindvriendelijkheid,natuurgerichtheid met een uitstekende omgevingskwaliteit. Een woon-wandelpark als meerwaarde voor de bredere omgeving.

Duurzaamheid wordt breed ingezet als een sturend uitgangspunt tijdens het ontwerp. Het wordt een ‘en’ ‘en’ verhaal waar gekozen wordt voor betaalbaarheid, leefbaarheid, biodiversiteit, kindvriendelijkheid, en realisme.

Door het inzetten van de specifieke ervaring van het ontwerpteam kan er in de toekomst op deze plek een kindvriendelijke, groene wijk ontwikkeld worden waar de auto minder aanwezig is en er ruimte is voor spelende kinderen, wandelende (groot)ouders, samen tuinieren, rustig op een bankje zitten ...., kortom voor het kleine ontmoeten. Dankzij de inrichting worden de bewoners uitgenodigd om de buitenruimte meer gemeenschappelijk te benutten en ontstaat er een cohesie en gemeenschapsvorming in de eigen leefomgeving.

Conceptstudie in samenwerking met Buresco

Photocredits: ©Otium

ronse publieke tuin publieke ruimte ronse Situatieschets Schermafbeelding 2019 10 09 om 15 11 15

social links