landschappelijke tuinen

Tijdloze landschappelijke tuinen ontwerpen, door gebruik te maken van enkele sobere lijnen, met respect voor de omgeving.

Nieuwe perspectieven creëren en  interactie opzoeken met het omliggende landschap.